HİZMETLERİMİZ

Akademik ve diğer profesyonel alanlarında en güncel gelişmeleri sürekli olarak takip eden Profesyonel Danışman Kadromuzla her zaman hizmenizdeyiz.

Her zaman en uygun fiyat bizde!
Talebinizi iletmekten çekinmeyin…

HİZMETLERİMİZİN

DETAYLI

AÇIKLAMASI

Doktora Tez Danışmanlığı

Doktora öğrencisinin ders ve seminer dönemlerini tamamlaması ve yeterlilik sınavını geçmesini müteakip Tez önerisinin kabulü sonrası tez yazım aşaması başlar. Tez yazım aşamasında yaklaşık 6 ayda bir tez jürisi ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirme yapılır. Doktora süreci, tez önerisinin hazırlanmasından yazım aşamasının tamamlanıp tezin savunulmasına kadar geçen uzun ve meşakkatli bir yolculuktur. Bizler bu yolculukta sıkıntıları, zamanında ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmakta, tezinizi tamamlamanız için gerekli olan tüm desteği alanında uzman kadromuzla sizlere sunmaktayız.

Lisans Tez Danışmanlığı

Lisans tezi, bir üniversitedeki lisans programından mezun olmak için gereken akademik bir çalışmadır. Lisans tezinin amacı, öğrenciye yeni bir ürün sunmak yerine çalışma hakkında doğru bilgi vermektir. En az dört yıllık bir lisans çalışmasından sonra, mezuniyet için gerekli olan çalışma öğrenciler için son adım olarak kabul edilir. Öğrencilerin bu son aşamada uzun ve zor öğretim sürecinin yorgunluğundan ve zaman eksikliğinden dolayı problem yaşadığı hepinizin malumudur. Son sınıf stresi bir taraftan mezuniyet sonrası iş bulma stresi bir taraftan lisans bitirme tezi size çok ağır gelebilir. Ancak bu durum gerekli doğru bir yol gösterimi ile aşılmayacak bir süreç değildir. Uzman ekibimizle tezinizin yazma sürecinin üstesinden gelebileceğimizi bilmenizi istiyoruz.

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanlığı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki bilgi sağlamak ve ona mevcut bilgiyi pratik bir şekilde nasıl kullanabileceğini göstermektir. Bitirme projesi dersi kredisizdir; başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için bitirme projesinin tamamlanmalı ve dönem sonunda yazılı bir rapor sunulmalıdır Tezsiz yüksek lisans programını tercih edenler içinde Uzman Ekibimizle bitirme projenizin hazırlanmasındaki her aşamasında yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Ön Lisans Tez Danışmanlığı

Ön lisans tezi, iki yıllık üniversite bölümlerinden mezuniyet için gerekli akademik çalışmadır. Ön lisans derecesinin amacı öğrenciye bir konu hakkında bilgi toplama ve doğru şekilde sunma becerisini kazandırmaktır. Ancak ilk defa, öğrencilerin böyle bir akademik çalışmayla karşılaşması profesyonel bir danışman ihtiyacını doğurabilir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetinden bizim kanalımızla yararlanabilirsiniz.

Literatür Tarama Danışmanlığı

Literatür taraması, var olan kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması sürecidir. bir bilimsel çalışmanın en önemli kısmı literatür taramasıdır. Literatür taraması bir binanın temelleri gibi de düşünülebilir. Tam olarak yapılmamış bir literatür çalışması ile teze/projeye başlamak ciddi sorunlar doğurur. Bizler ön lisans, lisans, tezli veya tezsiz yüksek lisans, doktora, makale ve bildirilerinizle ilgili ihtiyacınız olan her türlü literatür taramasını alanında uzman ekibimiz sayesinde belirlenen süre içinde yapmaktayız.

Makale ve Bildiri Danışmanlığı

Makale, bir konuda yapılan çalışmalar neticesinde bilgi, görüş, düşünce veya araştırma sonuçlarını delilleriyle birlikte ortaya koyan, açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliklere sahip, okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan Yenilik ortaya koyan ve heyecan verici mesaj içeren akıcı ve anlaşılır bir dille yazılan Mantıksal bir çerçeveye oturmuş ve bu şekilde sunulan bir nevi rapordur. Ortaya konulan çalışmanın önemini hakemler ve editörler kolayca kavrayabilmelidir.

Bildiri ise, bir konuda yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkardığı yeniliği paylaşmak üzere akademik bir toplantıda tartışmaya açtıkları yazı ya da tebliğdir. Bunlar akademik personel olmak isteyenler ve halihazırda akademik personel olarak görev yapanlar için belli dönemlerde yapılması gereken akademik çalışmalardır. Bu iki başlıkta gerekli tüm danışmanlık hizmeti bizim tarafımızda verilmektedir.

Ödev ve Proje Danışmanlığı

Öğretimin her aşamadaki ödev vardır. Ev ödevi olarak başlayan süreç daha sonra projeler ve araştırma çalışmalarına evrilir. Öğrenciler ödevlerinde her zaman aynı ilgiye sahip olmayabilir. Bazı görevler, ebeveynlerin erken sınıflardaki desteği ile tamamlanmasına rağmen, gelecekte profesyonel destek gerekebilir. Bizler desteğin gerekli olduğu her eğitim düzeyi için ödev ve proje danışmanlığında yanınızdayız.

Redaksiyon ve Deşifre Danışmanlığı

Redaksiyon, yazılmış bir metinde gerekli düzenlemelerin yapılarak yayına/yayıma hazır hale getirilmesidir.
Deşifre ise en basit tanımıyla sözlerin yazılı hale getirilmesi yani metne dökülmesidir.
Bizler redaksiyon işlemini ve deşifre hizmetini uzman kadromuzla gerçekleştirmekteyiz.

İntihal Oranı Tespit ve Düşürme

İntihal, başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini veya orijinal eserlerini bilimsel kurallara atıfta bulunmaksızın, kısmen veya tamamen göstermek. Kişi bazen çalışmasında istemsiz olarak intihal yapabilmektedir. Herhangi bir zaman ve çaba kaybını önlemek için çalışmanızın kabul edilebilir bir intihal düzeyi olduğunu kontrol etmek önemlidir bu ise İntihal tespit programları ile sağlanır. Bu programlar genellikle üniversiteler tarafından yüksek ücret karşılığında satın alınır ve nitelikli akademisyenlere kullanım hakkı verilir. Çoğu zaman öğrenciler bu programlara ulaşılamaz veya çok sınırlı erişim sağlar.

Kendi çalışmalarımızın doğruluğunu göstermemiz istenirse, intihal ile ilgili raporu danışanımıza sunarız. Ayrıca, hazırladığınız çalışmaların intihal oranını da belirliyoruz. İstenilenin üstündeyse intihal oranını azaltma hizmeti de veriyoruz. İntihal oranının tespiti ve azaltılması için uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Sunum Hazırlama

Sunum, bir konunun, bir çalışmanın, bir makalenin veya araştırma sonuçlarının dinleyenlere aktarılmasıdır. Bir sunumun amacı bilgi sağlamak, bilgi güncellemek, bir araştırma ya da anket çalışmasının sonuçlarını açıklamak ve bilimsel verileri değerlendirmek olabilir. Söz konusu sunumda aktarılacak bilgilerin kalitesi ne olursa olsun, iyi bir sunum yapılamıyorsa hak ettiği değeri göremeyebilir. Bizler uzman kadromuzla sunumlarınızı daha verimli ve görsel olarak daha üstün hale getiriyoruz.

Analiz ve Raporlama

Akademik çalışmalarda, farklı alanlarda kalitatif ve kantitatif araştırmalar yapılmakta ve sonuçlar farklı uygulamalarla (programlar) analiz edilmektedir. Anket yöntemi sosyal bilimlerde, tıbbi araştırmalarda ve ticari araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Soruşturma sırasında, incelenecek konu ve iletişim kurulacak dinleyici belirlenir ve veriler toplanır. Önemli sonuçlar üretmek için yeterli miktarda veri elde edildikten sonra, analizler istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılır. SPSS programı ile anket analizi, veri analizi, ekonometrik analiz ve istatistiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Bizler danışanımıza alanında uzman kadromuzla analiz ve raporlama hizmeti vermekteyiz.

Tez Düzenleme (Format) Danışmanlığı

Tez düzenleme hizmeti, üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzuna göre yapılmakta olup Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda hazırlanan tezin üniversitenin belirlediği yazım formatına uygun bir şekle getirilmesidir. Bizler tez düzenleme (format) danışmanlığını uzman kadromuzla sunmaktayız.

Çeviri Hizmetleri

Çalışmanızla ilgili gerekli tüm çeviriler çeviri yapmayı meslek edinmiş danışmanlar tarafından yapılacaktır.

DANIŞAN

ODAKLI

YAKLAŞIM

Profesyonel danışman kadromuz, başarınızı garanti altına almak için sizlerin hep yanınızda olur